Summary
Photo of

Sakarya ve çevresinde yapılan arkeoloji Sakarya Escort kazıları sonucunda tarihi Bronz çağındaki Hattı Uygarlığına kadar gider. Hatta devrinden kalma araç-gereçler ortaya çıkarılmıştır. İsa’dan önce 2000’li yıllarda yöredeki ilk yerleşme merkezinin Anadolu’da ilk siyasal birliği sağlayan Hititler döneminde kurulduğu sanılmaktadır. Eline geçmiş, bağımlı hale gelmişler, kralının yenilmesinden sonra da Pers egemenliği sakarya escort başlamıştır. Batı kentleri arasında uzanan Kral yolu üstünde yer alan Sakarya döneminde önemli bir konaklama ve ticaret merkezi haline gelmiştir. İsa’dan önce üçüncü yüzyılda, bir Kelt ırkı olan Galatlar Sakarya’yı başkent yapmıştır. Sakarya Roma İmparatorluğu’na katılmış ve önemli bir askeri merkez Sakarya Escortlar haline gelmiştir.Romalılar döneminde tapınaklar, hamamlar ve hipodrom yapılan (günümüze bu yapıtlardan  tapınağı ile Roma hamamının bir bölümü kalmıştır) kent, Bizans döneminde, (395-1073) kalın bir dış surla çevrildi ve tam bir Orta çağ kenti görünümü aldı. 1071’de Selçukluların Malazgirt zaferini kazanarak Anadolu’ya girmelerinden sonraki yıllarda Sakarya, Bizanslılar ve Selçuklular arasında birkaç kez el değiştirdi. Selçuklular döneminde Sakarya kenti, kalın surlarla çevriliydi ve askeri önemini korumaktaydı; ama ana ulaşım yollarına göre sapa kaldığından ticari önemini yitirmişti. yüzyıllarda doğuşuyla birlikte şehir Serdivan Escort ve Arap akımlarına maruz kalmıştır. 871-893 tarihleri arasında birkaç kez el değiştirir. 1127’de şehir kesin olarak Türk hakimiyetine girer ve adı “Engüriye” olur. 1304 yılında İlhanlıların eline geçen Sakarya, 40 yıl süreyle onların yönetiminde kaldı. Sakarya ilk olarak escort sakarya zamanında geçti(1356) kısa bir süre için el değiştirdikten sonra tarafından yeniden (1360) alındı. 1402’de arasındaki Sakarya Savaşında şehir kısa bir süre Moğol hakimiyetinde Sakarya Escort Kızlar kalır. Ancak 1414’de kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girer. Kurtuluş savaşı sırasında 1920’de Sakarya merkez üs olarak seçildi. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açıldı. Stratejik, siyasi ve Kurtuluş Savaşındaki merkez üs özellikleri nedeniyle başkent ilan edildi. Sonrasında da 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Sakarya bozkırın ortasında çorak bir kasaba görünümündeydi. O günlerde Avrupa’dan şehir mimarları getirilerek Adapazarı Escort bugünkü modern Sakarya’nın temelleri atıldı. Hazırladığı kent planı çerçevesinde imar hareketleri hız kanıt diğer yandan, kamu yönemitinin başlıca kurumları kentte örgütlenmeye başlamıştır.

Bolu Escort, Kaynarca Escort, Otele Gelen Escort
19 Aralık 2020 - Cumartesi
Önceki Yazı :
Sonraki Yazı :

Adapazarı Escort